Over Pluvero

Pluvero staat voor Pluimbal Vereniging Rolde maar staat ook voor:

Actief, behendig, sociaal, plezier, dat zijn de sleutelwoorden van Pluvero.

  • Actief, omdat je na een badmintontraining voelt dat je écht gesport hebt.
  • Behendig, omdat je tijdens badminton “alle hoeken van het veld ziet” om de shuttle in de lucht te houden.
  • Sociaal, omdat er tijd is, ook na de trainingen, om gezellig met elkaar om te gaan.
  • Plezier, omdat het spelletje spelen toch belangrijker is dan altijd winnen.

Trainingstijden

Jeugd
dinsdag van
18.45 tot 19.45 uur
Senioren
dinsdag van
20.00 tot 22.00 uur
zondag van
20.00 tot 22.00 uur
(vrij spelen)

Contributie

Jeugd
incl. training €  100,-
Senioren
incl. training € 150,-

Het badmintonseizoen loopt van 1 september tot 1 juni. De contributie wordt per kalenderjaar, naar rato van de datum van inschrijving bepaald en via een afgegeven machtiging geïncasseerd.

KvK & IBAN

Kamer van Koophandel nummer: 40045495
IBAN: NL56 RABO 0356 0164 98
Onze geschiedenis
Pluvero is opgericht in 1976. In 2001 is groots het zilveren jubileum gevierd, compleet met optocht door Rolde. Al die jaren is er getraind en gespeeld in de Boerhoorn. Met wisselend succes is jarenlang meegedaan aan de competitie van de Nederlandse Badmintonbond. De laatste jaren wordt er recreatief gespeeld, o.a. de Drameco- competitie en diverse toernooien in Drenthe. Bij voldoende animo doen we graag weer mee met de bondscompetitie.

Volwassenen

Iedereen is welkom bij Pluvero, beginner of gevorderde, jong of oud. Trainingen worden verzorgd door Tim Idema. Op dinsdag wordt er een uur intensief getraind, daarna kan er vrij gespeeld worden. Op zondagen is er alleen vrij spelen. Na afloop is de cooling-down in de Boerhoorn meestal gezellig.

Jeugd

Vanaf 8 jaar zijn kinderen welkom bij Pluvero. Trainingen worden verzorgd door Tim Idema.
Doel: basisbeginselen bijbrengen, conditie verbeteren en veel plezier hebben in het spelletje.

Activiteiten

Een commissie van vier leden organiseert door het jaar heen toernooien met naburige verenigingen, gezellige avonden, de seizoenafsluiting, etc. Voor de jeugd wordt dit georganiseerd door de trainers.