Word lid van Pluvero

Pluvero is een gezellige vereniging, met tijd voor trainingen, (recreanten) competitie en vrij spelen. De Boerhoorn in Rolde is onze thuisbasis. Geïnteresseerd? Een paar keer meetrainen mag altijd!
Kijk vooral nog even verder op de site.

Contributie

Jeugd

incl. training €  100,-

Senioren

incl. training € 150,-

Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juni. De contributie wordt naar rato van datum van inschrijving bepaald en via een afgegeven machtiging geïncasseerd.

Aanmelding Pluvero
Geslacht
Betrokkene geeft zich hierbij op als lid van de Badmintonvereniging Pluvero en gaat akkoord met de volgende bepalingen.

Betrokkene heeft 1 maand proefperiode.

Het lidmaatschap gaat vervolgens in per einddatum van de proefperiode en wordt stilzwijgend per seizoen verlengd tot schriftelijke opzegging. Zie voorwaarden.

*