Corona Maatregelen Pluvero

De BC Pluvero volgt het Badminton Sportprotocol zoals dit is opgesteld door de Badmintonbond, het Landelijk Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de adviezen van het RIVM.

We vragen onze leden, tegenstanders en publiek zich hieraan te houden en hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Algemene richtlijnen

 • Gebruik je gezonde verstand en neem je verantwoordelijkheid!
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de wedstrijd klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; dit geldt voor iedereen!
 • Houd 1,5 m afstandtot personen van 18 jaar of ouder. Alleen tijdens het sporten zelf geldt hier een uitzondering op en tot kinderen t/m 12 jaar. Houd voor en na de wedstrijd, in de kantine en op de tribune dus afstand van elkaar!
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de sporthal (desinfectiezuil aanwezig).
 • Volg de looprichting in de Boerhoorn zoals die is aangegeven.
 • Schud geen handen, geef geen high-fives, kom niet bij elkaar om punten te vieren. Yellen, schreeuwen en zingen is niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen van de beheerders en toezichthouder op.

Registratie

 • Spelers registreren zich in de zaal. Daarvoor is een speciaal formulier aanwezig. De trainer of een aanwezig bestuurslid is er voor verantwoordelijk dat dit gebeurt. Bij een onverhoopte besmetting zorgt het bestuur voor het informeren van de spelers.
 • Alle andere aanwezigen registreren zich bij de ingang op de daarvoor beschikbare formulieren.

Toeschouwers

 • Publiek op de tribune is tot nader orde niet toegestaan

Kleedkamers

 • Onze gasten mogen gebruik maken van de aangegeven kleedkamers. Dit op aangeven van de staf van BC Pluvero
 • Houd ook in de kleedkamer 1,5 meter afstand. In de kleedkamer mogen maximaal 10 volwassenen, in de doucheruimte maximaal twee personen (er zijn slechts twee douches aangesloten). Toegang tot de kleedkamers is alleen voor spelers.
 • De banken in de kleedkamers zijn afgeplakt met kruizen. Hier mogen geen volwassenen plaatsnemen, jeugd tot 18 jaar wel. Er staan stoelen in de kleedkamers, deze mogen gebruikt worden. De stoelen mogen niet verplaatst worden.

Tijdens de wedstrijd

 • Alle staf en spelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Op de toss-tafel staat een fles met desinfectiemiddel.
 • Aangeraden wordt om shuttles/materialen na de wedstrijd te reinigen.

Kantine

 • De sportkantine is dicht

Verbouwing

De verbouwing van de Boerhoorn maakt dat soms maatregelen nodig zijn die veilig sporten mogelijk maken. Een van de aanwezige bestuursleden zal aangeven als er maatregelen gelden die afwijkend zijn van de reguliere handelswijze.

Spelen of Niet

We begrijpen heel goed dat de huidige omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat er bij jou twijfels ontstaan of je momenteel wel/niet actief wilt badmintonnen. We merken dat dit onderwerp onder de leden leeft. Het is ook goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We willen benadrukken dat iedereen zich vrij moet voelen om hierin eigen keuzes te maken. Uiteraard geldt dit ook voor begeleiders, scheidsrechters en ouders. Stel in voorkomende gevallen s.v.p. wel het bestuur hiervan op de hoogte.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met secretaris@pluvero.nl

.