Op de onlangs gehouden jaarvergadering van badmintonvereniging Pluvero uit Rolde waren veel leden aanwezig. In het Stationskoffiehuis was gelukkig voldoende ruimte om volgens de richtlijnen te vergaderen.
De vereniging staat er goed voor, al is er nog wel plaats voor senioren en junioren. Op dinsdagavond in de Boerhoorn is de hele zaal beschikbaar, dus ook nu: ruimte voldoende! Financieel ging het in 2019 goed, maar helaas kon de geraniumactie in 2020 niet kon doorgaan. Pluvero hoopt in het voorjaar van 2021 weer heel Rolde in de bloemen te zetten.
Verder was er een bestuurswissel. Hennie Lubbers nam na vele jaren afscheid als voorzitter. Zij kwam in de periode dat Pluvero bijna opgeheven werd. Dat is niet gebeurd, mede dankzij haar grote inzet. Met instemming van de gehele vergadering werd zij dan ook benoemd tot erelid. De nieuwe voorzitter, Sander Dijk, bekrachtigde dit besluit met bloemen en bonnen.